January 18, 2005
Tidak asyik rasanya membaca cerita
tanpa melihatnya

""SATU GAMBAR BERJUTA CERITA""

klik saja:sudilah kiranya memberikan kritik dan saran
untuk pengembangan RUMAH PELANGI